Kenttähanke

Summan Ponnistuksen

Hankkeen toteuttaja on Summan Ponnistus ry. Summan Urheilupuisto -hankkeen nimissä toteutetaan hiekkatekonurmikenttä Summan Pirttilään, jonka pääasiallinen tarkoitus on pesäpallon pelaamisen mahdollistaminen turvallisissa olosuhteissa. Hankkeessa uusitaan urheilukentän pohja, pinta tasataan ja kenttä pinnoitetaan Pesäpalloliiton vaatimukset täyttävällä hiekkatekonurmikenttäpinnoitteella. Tavoitteena on rakentaa lähiliikuntapaikka, turvalliseen ja terveelliseen liikkumiseen tarvittava hyvälaatuinen ja tarkoituksenmukainen alusta sekä liikuntalajille ominaiset olosuhteet.

Pienen seuran suuri ponnistus

Miksi Summan Urheilupuisto kehityshanke?

Lähiliikuntapaikka, turvalliseen ja terveelliseen liikkumiseen tarvitaan hyvälaatuinen ja tarkoituksenmukainen alusta sekä liikuntalajille ominaiset olosuhteet.

Monipuolinen harrastus ympäristö mahdollistaa erilaisten liikkumismuotojen tehokkaan yhdistämisen ja lisää lajiharjoittelun mielekkyyttä.

Käytettävyyden ja turvallisuuden parantaminen

Hiekkatekonurmipäällysteen oleellinen perustelu on säätilan vähäinen vaikutus kentän peliominaisuuksiin. Sateet eivät haittaa peliä tekonurmen hyvän suodatuskyvyn ansiosta ja mahdollistaa pelaamisen niilläkin säillä, kun hiekkakentällä se ei enää onnistuisi. Hiekkatekonurmikenttä mahdollistaa pelaamisen huonoissakin olosuhteissa ja pidentää täten pelikautta sekä keväällä että syksyllä maantieteellisestä sijainnista riippuen kuukaudesta kahteen. Nykyisen hiekkakentän käyttö sadesäällä ja välittömästi pidemmän sadejakson jälkeen ei käytännössä onnistu, maakerroksen huonon vedenläpäisyn ja lätäköiden hitaan kuivumisen vuoksi.

Hiekkatekonurmen ansioista kentän hoitokulut pienenevät, kun hiekkakentän jatkuva lanaus ja piirtäminen vaativat enemmän hoitoa kuin hiekkatekonurmen säännöllinen harjaus.

Tasalaatuinen pelialusta vähentää pelaajien loukkaantumisriskiä, kun virhepomppujen määrä vähenee minimiin. Hiekkatekonurmikenttä on käyttäjälleen turvallisempi kuin hiekkapintainen kenttä.

Hankkeen julkinen kuvaus

https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/summan-urheilupuisto/